Punktem końcowym jest przeprowadzony test z pozyskanych informacji.

Autogiełda

Co się kryje pod definicjom usługi Bezpieczeństwa pracy? To niezwykle ważne zadania, którymi para się wiele spółek, świadczą one też bardzo wysoko zaawansowane usługi przeciwpożarowe poprzez sprawowanie stałego nadzoru Bhp nad warunkami panującymi w pracy, jako służba zewnętrzna a także etatowa. Nic dziwnego. Dlaczego?

Bo szkolenia Bezpieczeństwa pracy są przecież obowiązkowe dla wszystkich pracowników, którzy właśnie rozpoczęli pracę na konkretnym stanowisku. Kursy P.W. LJM dzielimy na 2 typy. Jakie dokładnie wyróżniamy rodzaje? To szkolenia tak zwane wstępne obejmujące instruktaż ogólny a także stanowiskowy oraz szkolenia okresowe. Kursy te odbywają się w godzinach pracy oraz nie mogą one trwać mniej niż trzy godzinki lekcyjne.

Nowy pracownik zapoznaje się w ich trakcie z najważniejszymi zasadami Bhp, tzn. z bezpieczeństwem pracy a także higieną pracy. A konkretniej z zasadami, jakie są powiązane z bezpiecznym i higienicznym wykonywaniem pracy. Nad przestrzeganiem zasad i przepisów Bhp w naszych polskich zakładach pracy czuwa, nie kto inny, jak tylko PIP. Jeżeli mówimy o wspomnianym wcześniej instruktażu stanowiskowym, to powinien być on oczywiście przeprowadzony, nim do pracy zostanie dopuszczony pracownik, który został zatrudniony na danym stanowisku robotniczym, to znaczy takim, na którym może być narażony na liczne czyhające zagrożenie. Właśnie dlatego tak istotne jest, ażeby nowy pracownik dowiedział się, jakie są sposoby ochrony przed różnymi zagrożeniami. Początkowo wyjaśnia to na rozmowie wstępnej przełożony, a potem dokładniej przedstawia to oraz omawia pozostałe czynności instruktor. Finałem będzie tutaj przeprowadzany test z przekazanych przez instruktorów wcześniej i poznanych wiadomości.

Instruktaż stanowiskowy musi być jednakże powtórzony w pewnych sytuacjach, jeśli np na danym stanowisku pracy zostaną przeprowadzone zmiany organizacyjno-techniczne, a pośród nich zmiana mechanizmu technologicznego czy organizacja miejsc pracy. UWAGA! Zorganizowanie szkolenia Bezpieczeństwa pracy w zakresie instruktażu stanowiskowe i ogólnego powinno zostać potwierdzone przez pracownika na piśmie i zaznaczone w jego aktach. To oświadczenie musi mieścić nazwisko oraz imię danego pracownika a ponadto datę oraz miejsce odbycia takiego kursu, jak również podpis. Są również przeprowadzane szkolenia Bhp zwane okresowymi. Ich czas trwania jest uzależniony od ramowego programu – maksymalnie są to sześćdziesiąt cztery godziny lekcyjne. Jeśli dany pracownik przedstawi swoje aktualne zaświadczenie, dzięki którym potwierdzi odbycie wymaganego kursu okresowego Bhp w konkretnym okresie u innego pracodawcy, ma szansę być wówczas zwolniony z pierwszego kursu wstępnego. To bardzo ważna informacja. To szkolenie może niewątpliwie obejmować pozostałą grupę stanowisk pracy, jednak program szkolenia musi uwzględniać zakres, który jest konieczny do dopuszczenia do pracy na zupełnie nowym stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *